Strona Główna

 

Znicze na grobie Grzegorza Przemyka

 

Szanowni Państwo

 

Po latach pracy nad historią własnej rodziny wiemy jak istotną rolę w poszukiwaniach genealogicznych odgrywają nekrologi. Są one źródłem wielu istotnych informacji, szukanych przez nas przez długi czas po rozmaitych archiwach i parafiach. W nekrologach bardzo często znajdujemy wiele  danych biograficznych. Każda z nich jest ważnym śladem prowadzącym w przeszłość.
Na naszej stronie znajdą Państwo wykaz osób,  których nekrologi lub inskrypcje z płyt nagrobnych zostały przez nas zebrane i opisane.
Opracowaliśmy i nadal opracowujemy nekrologi, jakie ukazały się  w prasie warszawskiej po II wojnie światowej, stale powiększając bazę danych.
Ze względów prawnych nie zamierzamy udostępniać Państwu oryginałów nekrologów, lecz ich streszczenia, stanowiące sumaryczne dane z kilku źródeł, z uwzględnieniem nekrologów rocznicowych.
W bazie znajdują się także informacje pochodzące z inskrypcji nagrobnych warszawskich cmentarzy oraz niektórych cmentarzy poza granicami Polski, wraz z danymi dotyczącymi lokalizacji grobów. W wielu przypadkach dysponujemy zdjęciami nagrobków.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani dostępem do pełnych danych,  prosimy o kontakt z nami.

Ewmal