Św. Marcina – kościół SS Franciszkanek Służebnic Krzyża na terenie parafii św. Jana Chrzciciela

 Adres:

ul.Piwna 9/11