Cerkiew metropolitalna prawosławna pw. Św. Marii Magdaleny

 Adres:

Al. Solidarności (Praga)