MB Zwycięskiej na Kamionku (konkatedra) – kościół przy parafii rzymskokatolickiej Bożego Ciała

 Adres:

ul. Grochowska