Cerkiew pw. św. Jana Klimaka na Cmentarzu Prawosławnym

 



Adres:

ul. Wolska 138/140 (Wola)