Św. Aleksandra przy pl. Trzech Krzyży – kościół przy parafii rzymskokatolickiej św. Aleksandra

 



Adres:

pl. Trzech Krzyży