MB z Lourdes – kościół przy parafii rzymskokatolickiej Matki Bożej z Lourdes (księża Marianie)

 Adres:

ul. Szwedzka