Niepokalanego Poczęcia NMP– kościół przy parafii Bł. Edwarda Detkensa na Bielanach

 Adres:

ul. Dewajtis (Bielany)