NMP Królowej Polski (występuje w nekrologach jako kościół św. Feliksa) – kościół przy parafii rzymskokatolickiej św. Feliksa z Kantalicjo w Wawrze

 Adres:

ul. Kościuszkowców