Źródła

 

Bibliografia

 

Materiały źródłowe

„Gazeta Wyborcza” („Gazeta Stołeczna”)

„Życie Warszawy”

„Trybuna”

Inskrypcje nagrobne na warszawskich cmentarzach: Powązkowskim, Wojskowym na Powązkach, Bródnowskim, Ewangelicko-Augsburskim, Ewangelicko-Reformowanym,  Prawosławnym, Żydowskim i innych.


Opracowania

„Awanse oficerskie w Wojsku Polskim” 1935-1939, Kraków 2003.

„Charków. Księga Cmentarna”, Warszawa 2003.”

„Cmentarz Bródnowski”. Przewodnik, Warszawa 2007.

„Cmentarz Powązkowski w Warszawie. Materiały inwentaryzacyjne”, t. I (kw. 1-14), opr. Andrzej i Barbara Biernatowie, Warszawa 1980.

„Cmentarz Powązkowski w Warszawie. Materiały inwentaryzacyjne”, t. II (kw.: 15-23, 23 wp., 24),  opr. Andrzej i Barbara Biernatowie, Warszawa 1992.

„Cmentarz Powązkowski w Warszawie. Materiały inwentaryzacyjne”, t. III (kw.: 25-32), opr. Andrzej i Barbara Biernatowie,  Warszawa 1994.

„Czy wiesz kto to jest?”, Warszawa 1938.

Dubrowska Małgorzata, Sołtan Andrzej, „Powązkowskie medaliony i plakiety portretowe”, Warszawa 1992.

Faryna-Paszkiewicz Hanna, Paszkiewicz Piotr, „Aleja Zasłużonych. Cmentarz Powązkowski”, Warszawa 1992.

Głuszek Zygmunt, „Szare Szeregi. Słownik biograficzny”, t. I Warszawa 2006; t. II, Warszawa 2009.

Grodziska Karolina,” Artium Decor, Cmentarz Rakowicki w tradycji Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie”, Kraków 2006.

Grodziska Karolina, „ Artium Decor. Cmentarz Salwatorski  w tradycji Akademii Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie”, Kraków 2008.

Grodziska Karolina, „Krakowianki zapomniane. O niezwykłych paniach pochowanych na Cmentarzu Rakowickim 1803-1920”, Kraków 2011.

Grodziska Karolina, „Polskie groby na Cmentarzach Londynu”, t.1., Kraków 1995.

Grodziska Karolina, „Polskie groby na cmentarzach Londynu”, t.2. Kraków 2001.

Grodziska Karolina, „Theatri Decor. Groby ludzi teatru na Cmentarzu Rakowickim”, Kraków 2005.

Grodziska-Ożóg Karolina, „Cmentarz Rakowicki w Krakowie (1833-1939)”, Kraków 1987.

Grodziska Karolina, Suchcitz Andrzej,  „Zostanie po nich nikły ślad… Polskie groby na cmentarzach w Laxton Hall, Pitsford Hall, Fawley Court i Henley-on-Thames”,  Kraków 2007.

Hauser Zbigniew, „Podróże po cmentarzach Ukrainy – dawnej Małopolski Wschodniej”, t. 1, „Województwo stanisławowskie”, Warszawa 1998.

Ignotus, „Finansjera warszawska 1870-1925”; Warszawa 2008.

Jackiewicz Mieczysław, „Wileńska Rossa wiosną”, Warszawa 2004.

Jakubowicz Jerzy, „Sagi rodów polskich”, Lublin 2000.

Kaczyński Adam Rafał, „Cmentarze Legionowe na Wołyniu”, Warszawa 2011.

„Kamienne echa. Groby Niemców w Polsce”; Warszawa 1998.

„Katyń. Księga Cmentarna”, Warszawa 2000.

Koper Sławomir, „Polskie piekiełko. Obrazy z życia elit emigracyjnych 1939-1945”, Warszawa 2012.

Koper Sławomir, „Afery i skandale Drugiej Rzeczpospolitej”,  Warszawa 2011.

Koper Sławomir, „Życie prywatne elit Drugiej Rzeczpospolitej”, Warszawa 2009-2011.

Koper Sławomir, „Życie prywatne elit artystycznych Drugiej Rzeczpospolitej”, Warszawa 2010, 2011

Kroszczor Henryk, Zimler Henryk, „Cmentarz Żydowski w Warszawie. Jewish Cemetery in Warsaw”, Warszawa 1983.

„Kto jest kim w Polsce”. Informator biograficzny, Warszawa 1984.

Lewkowska Anna, Lewkowski Jacek, Walczak Wojciech, „Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczpospolitej. Województwo Poleskie”, Warszawa 2000.

Marczyk Krystyna, „ Mały leksykon wileńskiej Rossy”, Wilno 2002.

Medyński Aleksander, „Ilustrowany przewodnik po Cmentarzu Łyczakowskim”, Lwów 1937,.

„Miednoje. Księga Cmentarna”, Warszawa 2006.

Minakowski Marek Jerzy, „Elita Rzeczypospolitej”, Kraków 2011-2012.

Morawski Konrad, „Nekropol weterynaryjny warszawski”, Warszawa 1992.

Olej-Kobus Anna, Kobus Krzysztof, Rembas Michał, „Nekropolie. Zabytkowe cmentarze wielokulturowej Polski”; Warszawa 2009.

Paziewska Elżbieta, „Warszawa i jej prezydenci”, Warszawa 2009.

Praca zbiorowa, „Cmentarz Komunalny Powązki (dawny Wojskowy) w Warszawie”, Warszawa 1989.

Praca zbiorowa, „Cmentarz Powązkowski w Warszawie”, Przewodnik, Warszawa 1984.

Praca zbiorowa, „Cmentarz Rakowicki w Krakowie”, Warszawa 1988.

Praca zbiorowa, „Księga pamięci Kadetów II Rzeczpospolitej”, Warszawa 2001.

Praca zbiorowa, „Polacy pochowani na Cmentarzu Montmartre oraz Saint-Vincent i Batignolles w Paryżu”, Warszawa 1999.

Praca zbiorowa, „Słownik pisarzy polskich”, Kraków 2005.

Praca zbiorowa, „Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny”, t. I-VII, Warszawa 1999-2004.

„Rocznik oficerski rezerw. 1934” (reprint), Warszawa-Londyn 2003.

Rudkowski Tadeusz Maria, „Cmentarz Powązkowski w Warszawie”, Wrocław-Warszawa-Kraków 2006.

„Rzymsko-Katolicki Cmentarz Kalwaryjski w Mińsku na Białorusi”, opr. Tamara Czerniawska i Aleksander Jaroszewicz, Warszawa 1996.

„Słownik biograficzny historii Polski”, t.1-2, Wrocław-Warszawa-Kraków 2005.

„Spis abonentów warszawskiej sieci telefonów Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej i Rządowej Warszawskiej sieci Okręgowej na rok 1938/39”.

Sobieraj Tadeusz, „Orły niepodległości. Cmentarz Wojskowy na Powązkach w 100 rocznicę jego powstania (1912-2012)”, Warszawa 2012.

Spórna Marcin, „Słownik najsłynniejszych wodzów i dowódców polskich”, Kraków 2006.

Stawecki Piotr, „Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939”, Warszawa 1994.

Suchcitz Andrzej, „Non omnis moriar”. Polacy na londyńskim Cmentarzu Brompton., Warszawa 1992.

Szenic Stanisław, „Cmentarz Powązkowski”, t. I-III, Warszawa 1982.

„Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861”, opr. Elżbieta Sęczys, Warszawa 2000.

Szulc Jadwiga, Szulc Eugeniusz, „Cmentarz Ewangelicko-Reformowany w Warszawie”,  Warszawa 1989.

Szulc Eugeniusz, „Cmentarze Ewangelickie w Warszawie”, Warszawa 1989.

Szulc Eugeniusz, „Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie”, Warszawa1989.

Tyszka Andrzej Tadeusz, „Nekrologi Kuriera Warszawskiego”, t. I 1821-1845, Warszawa 2001.

Tyszka Andrzej Tadeusz, „Nekrologi Kuriera Warszawskiego”, t. II 1846-1852; Warszawa 2004

Tyszka Andrzej Tadeusz, „Nekrologi Kuriera Warszawskiego”, t. III  1853-1858.

Walecki Mieczysław, „Przewodnik po Cmentarzu na Bródnie w Warszawie”, Warszawa 1977.

Strzałkowski Zygmunt, Walecki Mieczysław, „Przewodnik po Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie”,  Warszawa 1978.

Świątek Tadeusz Władysław, „Rody warszawskie”, Warszawa 2007.

Witkowska Krystyna,” Powązki. Mówiące kamienie”, Kraków 2009.

Wojtaszek Andrzej, „Generalicja Wojska Polskiego 1918-1926”, Warszawa 2012.

Zielińska Teresa,” Poczet polskich rodów arystokratycznych”, Warszawa 1997.