Kościół Ewangelicko-Reformowany przy parafii ewangelicko-reformowanej

 Adres:

Al. Solidarności 74